نقش: مدیر اجرایی

  • مهسا آذربهرام

    مهسا آذربهرام، معلم موسیقی کودک و مدیر اجرایی پروژه موسیقی شوش است. او همکار‌ی‌اش با پروژه را از مهرماه سال ۹۶ آغاز کرد.مهسا دیپلم ریاضی دارد و برای ادامه در دانشگاه سوره تهران نقاشی خوانده‌است. فعالیت‌های هنری خود را در زمینه‌ی نقاشی و نوازندگی گیتار از دوران نوجوانی شروع کرد و مدتی نزد پونه نهاوندی […]