نقش: مدیر گروه ساز تخصصی

  • شبنم جعفری‌راد

    مدرس ویولنسل و موسیقی کودک  شروع فعالیت هنری با تار و سه‌تار نزد استاد ارشد طهماسبی، افشین علوی، و پس از آن نوازندگی ویولنسل از سال ۱۳۹۱ تا کنون نزد استاد ژابیز زربخش و مظفر نبیلی _ عضو گام: گروه آموزگاران موسیقی، از بدو تاسیس ۱۳۹۷ _ گذراندن دوره‌های مربی‌گری موسیقی کودک نزد بهتاش داورپناه، […]